SPF در واقع توانایی به تاخیر انداختن اریتما (قرمزی پوست) است که این قرمزی اغلب توسط اشعه UVB ایجاد می شود. SPF به صورت ریاضی مقاومت پوست در برابر نور خورشید در زمانی که از ضد آفتاب استفاده می شود نسبت به زمانی که اصلا از آن استفاده نمی شود را با یک عدد نشان می دهد. برای مثال اگر ضد آفتاب با SPF 10 استفاده می کنید، پوست شما می تواند ۱۰ برابر زمانی که از ضد آفتاب استفاده نمی کنید (و آسیب می بینید) در برابر نور خورشید بماند و قرمز نشود.

یکی از مهمترین سوالاتی که در خصوص مصرف صحیح ضد آفتاب مطرح می شود این است که چه مقدار از آن باید استفاده شود تا مقدار SPF ذکر شده تاثیر گذار باشد؟ ( و یا به عبارتی SPF واقعی بر روی پوست بنشیند)