021-26654212پشتیبانی

شکایات

شکایات

شکایات

چنانچه نسبت به هرگونه سرویس و خدماتی که توسط فروشگاه آنلاین داروخانه پزشکی ورزشی دکتر گلشن راز ارائه شده است، شکایتی دارید. لطفا پس از مطالعه قوانین و مقررات فروشگاه آنلاین داروخانه پزشکی ورزشی دکتر گلشن راز، با ما از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در وبسایت در تماس باشید.